iLOQ-vuosikertomus 2018

Liite 10

Rahoitustuotot ja -kulut

Kirjattu tulosvaikutteisesti tuloslaskelmaan

Rahoitustuotot
1 000 euroa 2018 2017
Muut rahoitustuotot 146 138
Yhteensä 146 138
Rahoituskulut
1 000 euroa 2018 2017
Korkokulut -17 -23
Muut rahoituskulut -261 -320
Yhteensä -278 -343
Nettorahoituskulut -132 -205

Erät muut rahoitustuotot ja -kulut koostuvat pääasiallisesti emoyhtiön valuuttakurssivoitoista ja –tappioista.