Vaali osaajiasi

Ihmislähtöisyys on iLOQin liiketoiminnassa puhtaasti järkevää, se on toimintamme alusta alkaen integroitu yrityksen strategiaan ja arvoihin – ja sen huomaa! Vaikka yritys on kasvanut nopeasti ja laajentunut jatkuvasti uusille alueille, se on pystynyt säilyttämään sekä korkean työtyytyväisyytensä että – mikä ehkä vielä tärkeämpää – ainutlaatuisen ihmisläheisen yrityskulttuurinsa.

Minna Tuomikoski, Chief Human Resources Officer, iLOQ

Moninaisuus tuo uusia näkökulmia

Kansainvälinen kasvu tarkoittaa luonnollisesti monimuotoisuuden lisääntymistä yrityksen henkilöstön keskuudessa. Nykyään iLOQin työntekijät koostuvat 16 eri kansallisuudesta. ”Monimuotoisuus tuo yhteen erilaisten ihmisten yksilölliset kyvyt, tavat, arvot ja ajatukset”, sanoo henkilöstöjohtaja Minna Tuomikoski. Kulttuurien ja taustojen monimuotoisuuden on todistettu edistävän innovointia, parantavan työtehoa ja lisäävän myös kasvua. ”Vaikka esimerkiksi tietyn tutkinnon oppisisällöt olisivat samat, eri puolilla maailmaa suoritetut tutkinnot voivat antaa samaan asiaan aivan erilaisia näkökulmia ja lähestymistapoja.” Tämä on yksi esimerkki monimuotoisuudesta, jonka haluamme omaksua iLOQissa.

Monimuotoisuus ei kuitenkaan tapahdu automaattisesti yrityksessä, jonka pääkonttori ja juuret ovat Pohjois-Suomen Oulun ikiroudassa. Yksi merkittävä keino monimuotoisuuden kehittämiseen on rekrytointi. Tämän strategiakauden tavoitteena onkin nostaa erilaisista kulttuureista tulevien uusien työntekijöiden osuus 25 prosenttiin. Etsimme parhaillaan keinoja houkutella Ouluun tekijöitä eri maista ja kulttuureista esimerkiksi yliopistoyhteistyön kautta.

”Samalla pyrimme myös aktiivisesti kasvattamaan naisten osuutta perinteisesti hyvin miesvaltaisella tekniikan alalla”, Minna kertoo. ”Naisten osuus uusista työntekijöistä nousi yli 20 prosentin jo vuoden 2022 aikana, ja tavoitteena on saavuttaa 25 prosentin rajapyykki seuraavan neljän-viiden vuoden aikana.” Positiivista kehitystä heijastaa esimerkiksi se, että kaksi uusinta iLOQin johtoryhmän jäsentä on naisia.

Rekrytoinnissa ei saa epäonnistua

Minna korostaa iLOQin rekrytoinnin olevan paljon muutakin kuin kiintiöiden täyttämistä, ja rekrytointikäytäntöjä onkin vuosien varrella kehitetty ja viilattu ahkerasti. Tuloksena on työyhteisö, jossa tekijät toimivat hyvin yhteen ja ovat tyytyväisiä työpaikkaansa –  jopa niin, että huimat 88 % (2022) työntekijöistä pitää iLOQia tähänastisen uransa parhaana työpaikkana. ” Yksi keskeinen menestystekijä rekrytoinnissa on ollut päätös olla asettamatta sisäisiä määräaikoja rekrytointiprosesseille. Emme täytä avointa paikkaa ennen kuin olemme löytäneet oikean ehdokkaan.”

Parhaan mahdollisen tiimin kokoamisessa ei ole iLOQissa koskaan säästetty aikaa tai resursseja. Huolella tehdyssä rekrytoinnissa arvioidaan tarkkaan paitsi hakijan soveltuvuus tehtävään myös se, miten hän sopii iLOQin yrityskulttuuriin. ”Haluamme mahdollisuuksien mukaan antaa hakijoiden tutustua potentiaaliseen työyhteisöönsä etukäteen tapaamalla tulevia työtovereitaan, joissain tapauksissa koko tulevan tiiminsä. Näin hakijan on helpompi tehdä harkittu päätös iLOQ-perheeseen liittymisestä”, Minna kertoo. Tämä saattaa hyvinkin olla yksi tekijä iLOQin vahvan työntekijäpysyvyyden taustalla.

Omahyväisyys ei kannata

Sitoutuminen jatkuvaan kehittämiseen ja positiivisen kasvun ylläpitämiseen on aina ollut iLOQin suurimpia vahvuuksia. Samalla omistautumisella suhtaudumme myös monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistämiseen. Osallisuudella on iLOQin strategiassa tärkeä rooli, ja olemmekin sitoutuneet kehittämään yrityskulttuuria sen mukaisesti. ”Vuoden 2022 loppupuolella ryhdyimme konkreettisiin toimiin työntekijöidemme henkisen hyvinvoinnin varmistamiseksi. Esimerkiksi alkuvuonna 2023 tutkimme kyselyn avulla monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden tämänhetkistä toteutumista työyhteisössämme. Vastausten perusteella pystymme jatkamaan suunnittelutyötä ja priorisoimaan mahdolliset kehitystarpeet ja tarvittavat edistämistoimet. Myöhemmin tänä vuonna järjestämme henkilöstölle myös osallisuuteen liittyvää koulutusta.”

Osallisuuden edistäminen ja iLOQin oman yrityskulttuurin luominen jatkuu vuoden 2023 aikana myös johtamisen kehittämisohjelman kautta. Ohjelman piiriin kuuluvat johtoasemassa olevat henkilöt kaikissa maissa. Yli 40 esihenkilöä osallistuu koulutuksiin, joiden avulla varmistetaan, että johtamisessa noudatetaan iLOQin johtajuusperiaatteita ja työtapoja. Toimintamme kansainvälistyessä monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden teemat ovat jatkossakin avainasemassa entistäkin vahvemman iLOQin luomisessa.

Sanojensa mittainen yritys

Ihmiset ovat useimpien yritysten tärkeä voimavara ja iLOQille varmasti tärkein menestystekijä. ”Olemme sanoneet ihmisistämme huolehtimisen olevan tärkeä osa yrityskulttuuriamme, ja aiomme olla sanojemme mittaisia. Vuodesta 2022 alkaen tarjoamme henkilöstön käyttöön maksuttoman mielenterveyspalvelun”, Minna Tuomikoski kertoo. Verkkoalustan kautta voi hakea apua anonyymisti matalalla kynnyksellä. Palvelu on koko henkilöstön hyödynnettävissä, ja siellä vastaavat koulutetut ammattilaiset työntekijän omalla äidinkielellä. ”Haluamme työntekijöidemme saavan nopeasti tarvitsemansa avun, olipa kyseessä työhön liittyvä stressi tai henkilökohtaisen elämän kriisi.” Juuri tällaisia asioita iLOQ haluaa edistää, ja kannustammekin koko henkilöstöämme hyödyntämään tarjotut mahdollisuudet.

Vuoden 2022 henkilöstöhallinnon kohokohdista Minna Tuomikoski halusi mainita Kodinportti-tiimin onnistuneen integraation sen jälkeen, kun iLOQ osti heidät aiemmin tänä vuonna. “Meille oli tärkeää, että uudet kollegamme kokivat paitsi olevansa tervetulleita tiimiin, myös iLOQ-perheen ja -kulttuurin omakseen.” Hän näkee yrityksen, joka on hyötynyt henkilöstöstään, mutta joka on myös pystynyt antamaan takaisin vastineeksi. Minna toteaa lopuksi: “Olemme hyvässä paikassa, mutta aina voidaan tehdä enemmän. Työ jatkuu, samoin myönteiset tulokset.”