iLOQ – muutoksen keskiössä

Alkujaan iLOQin Global Key Account -mallin lanseeraus vuonna 2021 tähtäsi monikansallisten teleyhtiöiden ja mastojen omistajien palvelemiseen yli valtiorajojen. Vuonna 2022 mallia laajennettiin, ja se alkoi palvella asiakkaita paitsi uusilla toimialoilla, kuten energiasektorilla, myös asuntorakentamisessa.

Thomas Thörewik, myyntijohtaja, iLOQ

Global Key Account -malli perustuu iLOQin ja asiakkaan väliseen puitesopimukseen. Työt hoidetaan aina paikallisesti iLOQin myyntiosaston ja kumppaniverkoston kautta. iLOQ koordinoi yhteistyötä ja varmistaa tuotteiden ja palveluiden laadun paikallisen jakelun avulla. Mallin ansiosta kansainvälisesti toimivien asiakkaiden on helppo kääntyä iLOQin puoleen keskitetyn ratkaisun löytämiseksi. Asuinkiinteistösektori onkin tarjonnut huomattavia mahdollisuuksia kansainväliselle toiminnalle.

Maailmanlaajuisten asuinkiinteistösopimusten nousu

Vuoden 2022 alussa iLOQ allekirjoitti maailmanlaajuisen puitesopimuksen Heimstadenin kanssa, joka on yksi johtavista asuinkiinteistöyhtiöistä ja Euroopan toiseksi suurin yksittäinen asuinkiinteistöjen omistaja. Heimstaden omistaa noin 150 000 asuntoa kymmenessä maassa. Yritys aikoo lisätä kohteidensa asumismukavuutta luopumalla tulevina vuosina mekaanisesta lukituksesta asteittain omistamissaan asunnoissa. Yritys perustelee päätöstä halulla parantaa paitsi asumiskokemusta myös toiminnan ennakoitavuutta ja asuntojen turvallisuutta.

Myyntijohtaja Thomas Thörewik ei pidä Heimstadenia yksittäistapauksena. ”Asuinkiinteistöalalla on paljon potentiaalista kysyntää tällaisille maailmanlaajuisille puitejärjestelyille”, hän selittää. ”iLOQ HOME -sovelluksen tarjoama potentiaalinen lisäarvo muokkaa myös asiakkaidemme sijoitushaluja ja ostotottumuksia.” Asumiskokemusta parantava älytekniikka lisää asuntojen markkina-arvoa ja käyttöastetta ja takaa näin ollen paremman tuoton rakennusten omistajille.

Murros on nurkan takana

Thomas arvioi, että iLOQin tarjoaman tekniikan kysyntä ei ole vielä saavuttanut huippuaan. ”Käynnissä on sukupolvenvaihdos. Vaikka anoppini arjessa pääsynhallintaa ei luultavasti hoideta mobiilisovelluksen avulla, tyttäreni odottaa koko elämänsä olevan jollain tavalla digitaalista ja mobiilia.” Opiskelija-asuntoihin liittyvien kysymysten tarkastelu tukee väitettä. Sekä opiskelija-asuntojen omistajat että välittäjät ovat tyytyväisiä siihen, miten helppoa digitaalisilla ratkaisuilla on hallita tiuhaan vaihtuvien asukkaiden käyttöoikeuksia.

Maailma kulkee selvästi kohti mobiilia aikakautta. Tätä kuvastaa hyvin se, että iLOQin tulo Pohjois-Amerikan asunto- ja rakennettujen ympäristöjen markkinoille yksinomaan avaimettoman mobiiliratkaisun avulla. ”Asiakkaan on tietenkin edelleen valittava, mitkä kohteet soveltuvat parhaiten mobiilikäyttöön ja mitkä hyötyvät fyysisestä avaimesta. Hienoa kuitenkin on se, että alustamme tukee molempia ratkaisuja ja mahdollistaa valinnan tekemisen ovikohtaisesti”, Thomas muistuttaa.

Tarjolla lisäturvaa

Kysyttäessä, miten epävarmat ajat ovat vaikuttaneet iLOQiin, Thomas kääntää keskustelun digitaaliseen murrokseen, jota pandemia kiihdytti maailmanlaajuisesti. ”Kyse ei ole vain meistä. Pandemian alettua koko yhteiskunta omaksui nopeasti uusia digitaalisia työympäristöjä ja päivittäistavaroiden verkkomyynti, ja kotiinkuljetusten määrä räjähtivät lähes yhdessä yössä.” Mitä pääsynhallinnan digitaalisen murrokseen tulee, edessä on kiinnostavia vuosia iLOQ HOMEn tuotekehityksen myötä. Ovien yksinkertaiseen lukitsemiseen ja avaamiseen liittyvä lisäarvo on niin suuri, että paluuta huonompiin ja rajoitetumpiin ratkaisuihin on vaikea edes kuvitella.

Nykypäivän epävarmuuksien myötä myös turvallisuudesta keskustellaan yhä enemmän. Synkistelyyn ei ole aihetta, mutta yhteiskunnan haavoittuvuuden paljastuminen on tuonut keskusteluun teemoja, kuten fyysinen turvallisuus, kyberturvallisuus ja ulkoisista energianlähteistä riippumattomat toiminnot, jotka ovat olleet iLOQin teknisen kehityksen perustana jo vuosien ajan. Nämä teemat ovat erityisen tärkeitä toimijoille, jotka huolehtivat kriittisestä infrastruktuurista, kuten energiasta, televiestinnästä tai tiedontallennuksesta ja palvelimista.

Merkityksellistä toimintaa

Erityisesti asiakkaat ja yleishyödyllisiä palveluja tarjoavat toimijat ryhtyvät iLOQin kumppaniksi, koska yritys pystyy tarjoamaan sekä liiketoiminnan suorituskykyyn että kestävyyteen liittyviä mitattavia etuja. Huoltotarpeen ja avainten käsittelytarpeen väheneminen säästää aikaa ja pienentää toimintamenoja, minkä lisäksi monet asiakkaat kokevat saaneensa kohteensa parempaan hallintaan iLOQin ratkaisun tarjoaman digitaalisen lokitiedon ansiosta. Tämä tarjoaa arvokasta tietoa tietyn alihankkijan tietyssä kohteessa viettämästä ajasta. Avoimella tiedon keräämisellä on myös todistetusti vaikutusta kohteessa käytettyihin toimintatapoihin.

Hyödyt, joita ILOQin digitaaliset pääsynhallintaratkaisut tarjoavat kestävälle kehitykselle, 100 000 kilon paristojen säästöt ovat laajalti tunnettuja. iLOQin ratkaisujen käytön vielä mittaamattomilla ja dokumentoiduilla kestävyysvaikutuksilla saattaa olla vielä myönteisempi vaikutus ympäristöömme. “Ajatelkaa, mitä 100 000 kilon paristojen tuottaminen vaatii tai mitä vaikutuksia on kaikilla tärkeillä kuljetuksilla, joita teknikot, alihankkijat, kiinteistönhoitajat ja asiakkaat joutuvat tekemään päivittäin – ja kuvitelkaa sitten, miten paljon aikaa, kustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä voisimme vähentää kaikissa suurimmissa kaupungeissa”. Digitaaliseen ja mobiiliin pääsynhallintaan kannattaa panostaa jo pelkästään tämän vuoksi”, Thomas Thörewik toteaa.