Eteenpäin kestävän kehityksen ehdoilla

Vuoden 2022 alussa Saksan Leverkusenissa julkistamassamme strategiassa sitouduimme pitämään kestävän kehityksen keskeisenä liiketoimintaamme vaikuttavana tekijänä tulevina vuosina. Olemme nyt sitoutuneempia kuin koskaan, ja haluammekin edistää kestävän kehityksen periaatteita koko arvoketjussamme.

Timo Pirskanen, talousjohtaja, iLOQ

Vastuullisuus on valinta

iLOQin liiketoiminta on alusta lähtien perustunut digitaalisiin ratkaisuihin. Kaikissa toimissamme hyödynnetään parhaita saatavilla olevia teknologioita, eikä vastuullisuus ole tästä poikkeus. Teknologisissa ratkaisuissamme on alusta alkaen painotettu energiatehokkuutta, minimoitu syntyvää paristojätettä ja rakennettu luotettavaa ja pitkäikäistä suorituskykyä. Nykystrategiassamme on linjattu, että vastuullisuus on huomioitava kaikkien uusien tuotteidemme suunnittelussa Designed for Sustainability -ajattelutapamme mukaisesti. Tuotteidemme käytönaikaisen ympäristövaikutuksen vähentäminen on aivan yhtä tärkeää kuin arvoketjun loppupään hiilijalanjäljen pienentäminen.

Kestävä kehitys ja vastuullisen suorituskyvyn mitattavuus vaikuttavat yhä useammin suuriin hankintapäätöksiin. Siksi raportointi on tärkeä osa kaikkea iLOQin ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintoon liittyvää toimintaa. Se antaa meille itse asiassa merkittävää kilpailuetua moniin muihin toimijoihin verrattuna.  Vastuullinen toiminta on yksi kriteeri ratkaisuntoimittajien valinnassa. Olemme asiakkaillemme vastuullinen pääsynhallintaratkaisujen toimittaja, ja siksi vastuullisuus on tärkeä kriteeri myös omien kumppaneidemme valinnassa.

Muidenkin toiminnalla on merkitystä

Yksi avaintekijä ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintoon liittyvän strategiamme toteuttamisessa oli toimittajien eettisten periaatteiden laatiminen. Olemme tehneet tietoisen päätöksen vaatia toimittajiltamme samaa sitoutumista laatuun kuin mitä vaadimme itseltämme. Haluamme nähdä kumppaneidemme ja toimittajiemme aktiivisesti vähentävän haitallisia päästöjä kaikessa toiminnassaan. Haluamme myös toimittajiemme yhteiskuntavastuullisen ja turvallisen toiminnan kestävän myös lähempää tarkastelua.

Osan tästä ympäristöön ja yhteiskuntavastuuseen liittyvästä lähemmästä tarkastelusta suoritamme itse. Olemme selkeästi ilmaisseet halumme ja aikomuksemme suosia toimittajia, jotka kaikkein vahvimmin ja tehokkaimmin edistävät kestävää suorituskykyä. Tieteellinen ja järjestelmällinen lähestymistapamme suorituskyvyn seuraamiseen auttaa meitä parantamaan koko arvoketjun toimintaa. Kuten aiemmin mainittiin, koko liiketoimintamme,  vastuullisuuteen liittyvät toiminnot mukaan lukien, perustuu todistettuun tietoon.

Tietoon perustuvaa  vastuullisuutta

Keskustelu kestävän kehityksen ympärillä herättää helposti tunteita ja muuttuu monesti subjektiiviseksi. Siksi ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintoon liittyviä toimintoja on tärkeää johtaa todistettuun tietoon nojaten. Tiedon pohjalta voi myös tarkastella suuntauksia, kehityskaaria ja valintojen vaikutuksia. Tiedolla on myös ainutlaatuinen kyky paljastaa osa-alueet, joissa on vielä parantamisen varaa. Olemmekin päättäneet, että kaikki toimintamme on dokumentoitava ja arvioitava. Haluamme jatkuvasti kehittyä ja parantaa omaa toimintaamme.

Merkittävimpiä tietoon perustuvaan vastuullisuuteen liittyviä hankkeitamme on ollut hankintaketjun hiilidioksidipäästöjen reaaliaikaisen raportoinnin kehittäminen. Koska tarpeena oli saada kattava näkymä ilmastovaikutuksistamme, kumppanoiduimme talousdataan ja tekoälyyn erikoistuneen Snowfox.AI:n kanssa. Snowfox.AI:n kehittämä pilvipohjainen tekoäly Carbonfox laskee hankintojen hiilijalanjäljen suoraan yrityksen ostolaskudatasta automaattisesti, reaaliaikaisesti ja läpinäkyvästi.

Globaaliin tekoälymalliin pohjatuva Carbonfox tuottaa kattavan ja jatkuvasti päivittyvän kuvan iLOQin toimistusketjun hiilijalanjäljestä eli tuotteidemme valmistuksesta syntyvistä päästöistä. Tämä on täysin uusi lähestymistapa iLOQille ja huomattava strateginen investointi, ja se onkin herättänyt kiinnostusta niin muissa Pohjoismaissa kuin laajemminkin. iLOQin oma toiminta on jo hiilineutraalia, ja siksi käytämmekin menetelmää arvoketjun alkupäässä syntyvien päästöjen aktiiviseen valvontaan.

Sitoutuminen parempaan tulevaisuuteen

Olemme erittäin ylpeitä edelläkävijän ja haastajan asemastamme aidosti kestävien älykkäiden asumisratkaisujen markkinoilla. Jo toimintamme alkuaikoina päätimme haluavamme muuttaa pääsynhallinnan maailmaa, ja nimenomaan parempaan suuntaan. Tämä tavoite näkyykin jokapäiväisessä toiminnassamme, teknologioissamme ja tekemissämme päätöksissä. Vastuullinen toiminta on, ja tulee jatkossakin olemaan, iLOQin keskeisimpiä arvoja.

Kestävä kehitys on järkevää – liiketoiminnan kannalta, mutta myös puhtaan, turvallisen ja viihtyisän maailman rakentamisen kannalta tuleville sukupolville.