Työntekijöiden ja kumppanien vastuullisuus

Työntekijätilastot 2020

Työntekijöiden lukumäärä: 184
Naisia: 33
Miehiä: 151
Keski-ikä: 43
Työntekijöiden vaihtuvuus: +31
(39 uutta, 8 lopettanutta)

iLOQ työllistää monipuolisen joukon ihmisiä, joilla on laajalti erilaista osaamista ja yhteinen arvomaailma. Kaikille emoyhtiön ja tytäryhtiöiden työntekijöille tarjotaan paikallisten asetusten ja lakien mukaiset etuudet (terveydenhuolto, vanhempainvapaa, eläkerahasto jne.). Työllistämme tytäryhtiöissämme pääasiassa paikallisia ihmisiä, koska haluamme tukea paikallista taloutta ja tietotaitoa. Tällä hetkellä iLOQin organisaatiossa työskentelee kymmenen eri kansallisuuden edustajia. Emme hyväksy työpaikalla minkäänlaista syrjintää, ja tähtäämme tasa-arvoon, monimuotoisuuteen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä yrityksen sisällä että kumppaniverkostossamme.

iLOQ vaatii myös kumppaneitaan toimimaan vastuullisesti. Kumppanuussopimuksessamme määritetään suoraan, että kumppaniemme täytyy sitoutua eettiseen toimintaan ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen kansainvälisesti tunnustettujen sosiaalisten ja eettisten standardien mukaisesti. Tämä pitää sisällään SA8000:n ja muiden kansainvälisten eettisten standardien noudattamisen.

Työntekijöiden hyvinvointi ja kannustimet

iLOQ on kasvava yritys digitaalisen teknologian kaikkein terävimmässä kärjessä. Siksi työntekijöillämme on mahdollisuus osallistua aktiivisesti oman roolinsa määrittelyyn ja kehittämiseen. Matala organisaatiorakenne ja avoin työkulttuuri kannustavat jatkuvaan oppimiseen ja henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kehitykseen. Kaikkia uusia työtehtäviä tarjotaan ensin yrityksen sisäisille hakijoille. Kaikille uusille työntekijöille järjestetään monipuolinen perehdyttäminen ja henkilökohtaista ohjausta.

Kannustamme työntekijöitämme osallistumaan sekä työn aikana että työajan ulkopuolella tapahtuviin koulutuksiin, yritysten välisiin projekteihin ja muihin toimintoihin, joiden tavoitteena on ammatillisten taitojen kehittäminen. Kaikille työntekijöille järjestetään henkilökohtainen kehityskeskustelu kahdesti vuodessa. Näissä kahdenvälisissä tapaamisissa arvioidaan työsuoritusta ja keskustellaan työntekijän kokemista epäkohdista, uratoiveista ja kehitystavoitteista. Organisaation sisäisiä työpajoja ja henkilöstökyselyitä järjestetään myös säännöllisesti työtyytyväisyyden mittaamiseksi ja kehitysalueiden löytämiseksi.

Järjestämme lisäksi usein sisäisiä kilpailuja, esimerkiksi viime vuonna järjestettiin henkilöstölle ” iLOQ Sports Challenge” -kilpailu kun moni työskenteli kotoa käsin. Koko henkilöstölle lähetettiin myös tsemppiterveiset kotiin yllätyksen kera. Virtuaalisten sisäisten infojen määrää lisättiin korona pandemian aikana.

Työterveys ja -turvallisuus

Valvomme tarkasti henkilöstömme terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Vuonna 2020 tapahtui vain kaksi poissaoloon johtanutta työtapaturmaa. Emme kohdanneet yhtään merkittävää terveys- tai hyvinvointiriskiä. Yrityksemme kaikissa tiloissa noudatetaan 5S-metodologiaa (sort, set in order, shine, standardize, sustain), jonka tavoitteena on pitää työpisteet siisteinä, turvallisina ja hyvässä järjestyksessä.

Kaikki sairauslomatapaukset raportoidaan asiaankuuluville viranomaisille paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Tilastojemme mukaan vuonna 2020 pidettiin 344 lääkärin hyväksymää sairauslomapäivää. Tämä luku pitää sisällään tavallisista sairauksista aiheutuneet poissaolot ja perheen (lasten) sairauksista aiheutuneiden poissaoloprosentti oli 1,3 %.

Työterveyden ja -turvallisuuden valvomisen lisäksi kannustamme henkilöstöämme osallistumaan omatoimisesti terveyttä ja työkykyä edistäviin toimiin. Vuonna 2020 Oulun pääkonttorin henkilöstö osallistui Opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämään Kilometrikisa-pyöräilykampanjaan. Kampanjan aikana yrityksen pyöräilyjoukkue sai kasaan yhteensä 21 205 kilometriä (19 155 km vuonna 2019), eli keskimäärin yli 1 060 kilometriä osallistujaa kohti. Henkilöstön aktiivinen osallistuminen ja myönteinen työilmapiiri ovat saaneet aikaan vahvan yhteishengen ja osallistumisen kulttuurin. Kampanjan aikaisen pyöräilyn laskettiin vähentäneen polttoaineenkulutusta 1 484 litralla ja vähentäneen työntekijöiden hiilidioksidipäästöjä 3 710 kilolla.

Sponsorointi ja yhteiskunnallinen osallistuminen

Sponsorointi

Vuonna 2020 iLOQ keskittyi sponsoroimaan urheilijaa, jolla on laaja eurooppalainen ja kansainvälinen yleisö. Sponsorointia hyödynnettiin iLOQ-tietoisuuden lisäämisessä, mutta se muodostaa myös perustan myynnille ja asiakkaiden kestitsemiselle sekä työntekijöiden palkitsemiselle hyvästä suorituksesta.

Urheilusponsorointi (2020):
Kimi Räikkönen (F1-kuljettaja)

Kimi Räikkönen on yksi tunnetuimpia suomalaisia maailmalla. Hänen yhteistyönsä iLOQin kanssa on tuonut meille paljon myönteistä julkisuutta ja lisännyt tietoisuutta brändistämme viime vuosina. Kimi on ollut esillä iLOQin markkinoinnissa ja digitaalisissa markkinointimateriaaleissa, joiden lisäksi hän on myös osallistunut lukuisiin sidosryhmien virtuaalitapahtumiin F1-kautensa aikana. Yhteensä Kimi Räikkönen on tavannut satoja ihmisiä tehtävässään iLOQin brändilähettiläänä.

Yhteistyö yliopistojen kanssa

Tavoitteenamme on rakentaa ja säilyttää läheiset suhteet paikallisiin korkeakouluihin. iLOQ on esimerkiksi ollut läheisesti mukana paikallisten teknillisten yliopistojen mielenkiintoisissa väitöskirjaprojekteissa. Opiskelijoille on tarjottu harjoittelu- ja lopputyöpaikkoja sekä diplomityöaiheita. iLOQin johto on myös pitänyt eri tapahtumissa luentoja ja puheita opiskelijoille, jotka voivat olla tulevaisuudessa arvokkaita työntekijöitämme.

Tuoteturvallisuus

Tuoteturvallisuus

Kaikki sähköisiä tai digitaalisia komponentteja sisältävät tuotteemme ovat turvallisia ja matalajännitteisiä. Tuotteissamme ei käytetä myrkyllisiä tai haitallisia materiaaleja.

Yksityisyys ja tietosuoja

Olemme panostaneet tuotteissamme kyberturvallisuuteen, jotta täyttäisimme ja ylittäisimme säädösten asettamat vaatimukset kaikilla markkinoilla. Esimerkiksi kaikki laitteiden välinen tiedonsiirto, asiakaskohtaiset pilvipalvelimet ja hallintaohjelmisto on suojattu AES 256 -salauksella. Asiakkaiden tietosuojan varmistamiseksi noudatamme GDPR-velvoitteita täysimittaisesti kaikessa toiminnassa.

Asiakasvalitusten käsittely

Hoidamme kaikki asiakasvalitukset ja tuotepalautukset standardisoidun prosessin kautta. Kaikki tapaukset käsitellään nopeasti. Vuonna 2019 asiakasvalitukset käsiteltiin keskimäärin 21,5 päivässä.