Teknologian inhimillisellä puolella

Tomi Karjalainen
tuotejohtaja, iLOQ

Teknologinen kehitys etenee usein huomaamatta. On tärkeää tunnistaa ne vaiheet, joiden kautta olemme päätyneet nykytilanteeseen. iLOQilla toimme vuonna 2007 markkinoille maailman ensimmäisen paristottoman digitaalisen pääsynhallintaratkaisun. Samana vuonna Apple julkisti ensimmäisen iPhonen. Ja kuten iPhone nykyään, myös iLOQin ratkaisu on yhä digitaalisen pääsynhallinnan edelläkävijä monien päivitysten ja kehitysaskelten jälkeen.

Mekaanisuuden vanheneminen

Kuten älypuhelinaikaa edeltäneet matkapuhelimet, CD-levyt, kirjoituskoneet tai filmikamerat, uskomme, että mekaaniset lukot ja avaimet jäävät historiaan. Vaikka mekaanisten lukkojen ja avainten markkinat kasvavat vain 3 prosentin vauhtia, digitaalisen pääsynhallinnan vuotuinen markkinakasvu on noin 14 prosenttia ja kasvaa edelleen. On selvää, että mekaaniset ratkaisut eivät enää täytä nykyaikaisia asiakasvaatimuksia yhä digitalisoituneemmassa maailmassa. Kuluttajien ajattelutapa siirtyy vahvemmin pienimmän alkuinvestoinnin etsimisestä kohti kokonaiskustannusajattelua, teknologisten ratkaisujen kestävyyttä ja palveluntarjoajan suhtautumista ympäristövastuuseen. Tämän vuoksi meillä on hyvät edellytykset johtaa siirtymää lukkojen ja avaimien digitaalisessa vallankumouksessa.

Mekaaniset ratkaisut eivät yksinkertaisesti vastaa nykyajan asiakkaiden vaatimuksia tässä yhä digitalisoituvassa maailmassa.”

Sertifioitu digitaalinen suorituskyky

Vuonna 2020 lanseerasimme iLOQ S5- ja iLOQ 5 Series -pääsynhallintajärjestelmät, joilla avattiin uusi luku digitaalisen pääsynhallinnan tarinassa. Ajan mittaan on tapahtunut paljon, mutta iLOQin kehittämä patentoitu teknologia on edelleen uusimpien tuotteidemme ja ratkaisujemme ytimessä. Turvallisuusvaatimukset ovat tiukentuneet vuosien mittaan, joten turvallisuustasokin on kohonnut. Uudessa iLOQ 5 Series -järjestelmässä käytetään AES256-tason salausta ja kaksisuuntaista todennusta tietosuojan varmistamiseksi. iLOQ esitteli myös ensimmäisenä pääsynhallintayrityksenä pilvipohjaisia ratkaisuja, jotka eivät ole riippuvaisia haavoittuvista paikallisista verkoista ja palvelimista. Asiakkaidemme mielenrauhan ja parhaan mahdollisen suojauksen vuoksi ratkaisumme ovat ISO 27001 -sertifioituja ja varmistamme niiden kyberturvallisuuden laajalla ulkoisella testauksella.

Kaikki on yhteydessä

Esineiden internet (IoT) ja laitteiden välinen (D2D) viestintä ovat digitaalisten ratkaisujen tulevaisuuden keskiössä. Uskomme, että tämä koskee myös pääsynhallintaa. Olemme panostaneet voimakkaasti kehittääksemme alustan, joka mahdollistaa sisäisen viestinnän laitteiden, kuten lukkojen, avainten, ovenlukijoiden ja NFC-yhteensopivien mobiililaitteiden, välillä, mutta myös saumattoman integraation muiden ulkoisten järjestelmien kanssa. Hyvänä esimerkkinä tästä voidaan mainita yhteistyömme Koneen kanssa. Integroinnin ja tietojen jakamisen ansiosta hissit voivat nyt reagoida avaintemme kanssa tilaan tuleviin ihmisiin ja optimoida ihmisvirrat vilkkaissa julkisissa ja yksityisissä tiloissa. Paitsi että hissi tietää tulla hakemaan sinua, käyttöoikeuksiesi perusteella se tietää jopa mihin kerrokseen olet menossa.

Olemme panostaneet sellaisen alustan kehittämiseen, joka mahdollistaa sisäisen viestinnän laitteiden välillä ja integroinnin ulkoisiin järjestelmiin.”

Inhimillinen kokemus

Aivan kuten älypuhelin on hyvä vertaus tekniikan yleisestä kehityksestä, uskomme sen myös olevan olennainen osa pääsynhallintaa ja arkea tulevaisuudessa. Siksi kehitämme sovelluksia, jotka edistävät helppoja yhteyksiä ja pääsyä ihmisten elämän tärkeisiin tiloihin. Uskomme, että intuitiivinen ja sujuva pääsynhallintaratkaisu on ainoa tie eteenpäin. Viemme pääsynhallinta-alaa eteenpäin niin kuin olemme aina tehneet – kestävyys huomioon ottaen. Kestävyys ja ympäristötehokkuus tulevat aina olemaan keskeisiä tavoitteita tutkimus- ja kehitystyössämme paristottomista ratkaisuista aina NFC-pohjaisiin digitaalisiin ratkaisuihin. Osana elämää käytettävä digitaalinen iLOQ-teknologia on aina myönteinen kokemus myös inhimilliseltä kannalta.

iLOQin digitaalisen teknologian käytön tulisi aina olla positiivinen kokemus.”